top of page
thumbnail_pro-IVrA001d.jpg

Het primaire doel van de

Stichting Vrienden Marius Meijboom is:

 • De zorg voor verstandelijk en/of meervoudig gehandicapte cliënten bij de Marius Meijboom te Amsterdam te verbeteren door het realiseren of opknappen van (extra) voorzieningen zoals spelmateriaal, uitjes, binnenruimten en tuin. De Marius Meijboom biedt dagbesteding, weekend- en vakantieopvang, woon- en logeerzorg en ambulante begeleiding.

 • Het zichtbaar maken van en bekendheid geven aan de Marius Meijboom in de Nederlandse samenleving.

 • Het zichtbaar maken van de groep ernstig verstandelijke gehandicapte cliënten binnen de Nederlandse samenleving.

Beleidsdoelstellingen

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het inzameling van gelden.
   

 • Het organiseren van bijeenkomsten.
   

 • Het aan zich binden van fondsen en vrijwilligers voor donaties en klussen.

 • Het samenwerken met andere instellingen en/of rechtspersonen werkzaam op het gebied van de doelstelling.

 • Het financieel ondersteunen van de voormelde organisatie; dit doel wordt gerealiseerd met behulp van een daartoe bestemd vermogen dat wordt gevormd door de volgende componenten:
  - opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
  - erfstellingen, legaten en schenkingen;
  - subsidies en bijdragen;
  - revenuen van het vermogen;
  - eventuele andere baten.

   

 • Het ondersteunen van de Marius Meijboom door verwerving van ondersteuning van derden in natura.
   

 • Het nemen van initiatieven die het nut en de zin van de activiteiten van de Stichting ook op de lange termijn mede kunnen waarborgen.
   

 • Het werven van fondsen teneinde het e.e.a. mogelijk te maken.
   

 • Het fondsenwerven ter ondersteuning van de doelstelling van de Stichting is daarmee één van de belangrijkere afgeleiden om onze doelstelling daadwerkelijk te realiseren en mogelijk te blijven maken.

bottom of page