top of page

Correspondentieadres :

 

Stichting Vrienden Marius Meijboom


Marius Meijboomlaan 109


1087 LD Amsterdam.

Voor vragen kunt u ook mailen naar:
bestuur@vriendenmariusmeijboom.nl

of het contactformulier invullen. >

 

 

 

Email *

Naam *

Bericht

Bedankt voor uw bericht!

Bestuur

1.  Emiel Bakker, voorzitter  
2. Job Schippers, penningmeester
3. Monika Geibel, secretaris  

4. Thea Zandvliet, secretaris 

De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten.
Zij hebben evenwel recht op vergoeding van in functie en ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, voor zover door het bestuur goedgekeurd.

RSIN: 853344152
Inschrijving KvK: 59158336

bottom of page